Miejscowe leczenie z czynnikiem wzrostu nerwów w przypadku neurotroficznych wrzodów rogówki ad 5

To odkrycie może być związane ze znaną zdolnością czynnika wzrostu nerwów do wywoływania neurytycznego kiełkowania przez komórki neuronowe in vitro i regeneracji nerwów in vivo w odnerwionej skórze, jak również w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym po chirurgicznym, chemicznym lub niedokrwiennym uraz.6-9,21 Leczenie układowe czynnikiem wzrostu nerwów indukuje również przeczulicę bólową u zwierząt i osób zdrowych.22,23 Współczynnik wzrostu nerwu mysiego, który stosowaliśmy, jest ściśle homologiczny do ludzkiego czynnika wzrostu nerwów.24 Ze względu na jego działania troficzne i regeneracyjne na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, zaproponowano 6 czynników wzrostu nerwów w leczeniu wielu chorób neurologicznych.25 In dwa badania kliniczne, śródmózgowe podanie mysiego czynnika wzrostu nerwów u pacjentów z chorobą Parkinsona26 i chorobą Alzheimera27 przyniosło pewne korzyści i nie spowodowało żadnych skutków ubocznych. W naszym badaniu, oftalmiczne podawanie mysiego czynnika wzrostu nerwów nie powodowało miejscowych ani układowych efektów ubocznych.
Utrzymanie wrażliwości rogówki po leczeniu czynnikiem wzrostu nerwu sugeruje, że takie leczenie całkowicie przywraca czuciowe unerwienie rogówki. Ta możliwość jest zgodna ze znaną patofizjologiczną rolą unerwienia czuciowego w gojeniu się rogówki. Rogówka jest praktycznie beznaczyniową tkanką, ale ma bardzo gęstą unerwienie (40 razy więcej niż miazga zęba i 400 razy więcej niż skóra). Tak więc każda reakcja zapalna i późniejsze gojenie są kontrolowane przez tę neuronalną unerwność.28 Eksperymentalnie, uszkodzenie nerwu rogówki indukuje poważne zmiany w metabolizmie i witalności nabłonka i klinicznie, uszkodzenie chirurgiczne (które może wystąpić podczas manipulacji nerwu trójdzielnego lub penetracji). keratoplastyka) lub uszkodzenie chemiczne (takie jak spowodowane znieczuleniem miejscowego znieczulenia) unerwienia rogówki upośledza gojenie nabłonka i indukuje owrzodzenie troficzne.29-31
Nasze wyniki są zgodne z aktualną hipotezą patogenezą wrzodów neurotroficznych w rogówce. Uważano, że nerwy rogówki uwalniają czynnik troficzny, który utrzymuje integralność nabłonka rogówki i że uszkodzenie nerwu narusza integralność.32,33 Stwierdzenie, że egzogenny czynnik wzrostu nerwów przywraca integralność i wrażliwość rogówki, sugeruje, że postępujące uszkodzenie rogówki, które występuje u niektórych pacjentów deficyty nerwów czuciowych rogówki mogą być spowodowane deficytem endogennego czynnika wzrostu nerwów. Ta hipoteza jest zgodna z wpływem tego czynnika na inne systemy biologiczne. Na przykład u zwierząt z ukierunkowaną mutacją genu kodującego receptor nerwowy o czynniku wzrostu o niskim powinowactwie występują owrzodzenia i zmiany stóp, 34 i czynnik wzrostu nerwów egzogennych przyspieszają szybkość skurczu ran u myszy.35 Ponadto stężenia czynnika wzrostu nerwów są zmniejszone w tkance wrzodziejącej u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak cukrzyca, trąd i uraz nerwowy. 10,11
Podsumowując, we wstępnym, niekontrolowanym badaniu leczenie czynnikiem wzrostu nerwów wywołało szybkie gojenie i przywrócenie wrażliwości rogówki bez miejscowych lub układowych działań niepożądanych u pacjentów z wrzodowymi neurotroficznymi rogowaceniami.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Jesteśmy wdzięczni prof Rita Levi-Montalcini za jej zachętę podczas nauki oraz pomocne sugestie i dyskusje.
Author Affiliations
Z Wydziału Okulistyki Uniwersytetu Rzymskiego Tor Vergata, Rzym (AL, SB); Oddział Okulistyki, Szpital Wenecki SS. Giovanni e Paolo, Wenecja (AL, PR, GC); Instytut Neurobiologii, National Research Council, Rzym (AL, LA); i GB Bietti Eye Foundation, Rzym (SB) – wszystko we Włoszech.
Prośba o przedruk do Dr. Aloe w Instytucie Neurobiologii Narodowej Rady ds. Badań, Viale Marx 15, 00132 Rzym, Włochy.
[hasła pokrewne: bromazepam, bikalutamid, celiprolol ]
[hasła pokrewne: zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego, zespol retta ]