Echokardiograficzne wykrywanie raka nerkowokomórkowego

59-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, któremu towarzyszy trzymiesięczna historia zmęczenia i postępującej duszności. Badanie fizykalne wykazało łagodną żółtaczkę, szybki oddech, tachykardię, błoniaste rzęski i łagodną powiększenie wątroby. W badaniach laboratoryjnych ujawniono niedokrwistość mikrocytarną i podwyższone stężenia całkowitej bilirubiny i fosfatazy alkalicznej. Analiza moczu nie wykazała obecności krwiomoczu ani białkomoczu. Echokardiografia przezklatkowa przeprowadzona w celu zbadania niewydolności serca wykazała łagodny, koncentryczny przerost lewej komory i łagodną, rozproszoną dysfunkcję lewej komory. Standardowy widok podżebrowy ujawnił wielostawową torbielowatą masę (strzałki w panelu A) w dolnej żyle głównej (IVC), która wydawała się pochodzić z prawej nerki. W chirurgii usunięto raka nerkowokomórkowego, głównie typu jasnokomórkowego (strzałki w panelu B, hematoksylina i eozyna, x 40). Guz (T) znajdował się w prawej torebce nerkowej (panel C), z rozszerzeniem do żyły nerkowej i żyły dolnej dolnej (strzałka). Pacjent powrócił do zdrowia bez powikłań i został odesłany do domu w 10. dobie pooperacyjnej. Piętnaście miesięcy po operacji nadal ma się dobrze. Rycina 59-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, któremu towarzyszy trzymiesięczna historia zmęczenia i postępującej duszności. Badanie fizykalne wykazało łagodną żółtaczkę, szybki oddech, tachykardię, błoniaste rzęski i łagodną powiększenie wątroby. W badaniach laboratoryjnych ujawniono niedokrwistość mikrocytarną i podwyższone stężenia całkowitej bilirubiny i fosfatazy alkalicznej. Analiza moczu nie wykazała obecności krwiomoczu ani białkomoczu. Echokardiografia przezklatkowa przeprowadzona w celu zbadania niewydolności serca wykazała łagodny, koncentryczny przerost lewej komory i łagodną, rozproszoną dysfunkcję lewej komory. Standardowy widok podżebrowy ujawnił wielostawową torbielowatą masę (strzałki w panelu A) w dolnej żyle głównej (IVC), która wydawała się pochodzić z prawej nerki. W chirurgii usunięto raka nerkowokomórkowego, głównie typu jasnokomórkowego (strzałki w panelu B, hematoksylina i eozyna, x 40). Guz (T) znajdował się w prawej torebce nerkowej (panel C), z rozszerzeniem do żyły nerkowej i żyły dolnej dolnej (strzałka). Pacjent powrócił do zdrowia bez powikłań i został odesłany do domu w 10. dobie pooperacyjnej. Piętnaście miesięcy po operacji nadal ma się dobrze.

Lori Bray Croft, MD
Martin E. Goldman, MD
Góra Synaj Centrum Medyczne, Nowy Jork, NY 10029

Powołując się na artykuły (2)
[patrz też: chloramfenikol, celiprolol, alprazolam ]
[podobne: zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego, zespol retta ]