Wady genetyczne i charakterystyka kliniczna pacjentów z postacią okorubocznego bielactwa (zespół Hermanskyego-Pudlaka) ad 6

Wszystkich 7 pacjentów w wieku powyżej 40 i 4 z 11 dzieci (2 z powieleniem o 16 bp), którzy byli w wieku poniżej 8 lat, miało całkowity poziom cholesterolu wynoszący co najmniej 200 mg na decylitr (5,15 mmol na litr). Całkowite stężenie cholesterolu u trzech młodych pacjentów bez powielania, w wieku 4, 6 i 7 lat było większe niż u ich nienaruszonego rodzeństwa (w wieku 6, 7 i 7 lat) o 24, 31 i 70 mg na decylitr (0,62, 0,80 i 1,81 mmol na litr), odpowiednio. Dyskusja
Spośród 49 pacjentów z zespołem Hermansky ego-Pudlaka homozygotyczność dla duplikacji 16-bp w eksonie 15 HPS była istotnym czynnikiem ryzyka klinicznie istotnej restrykcyjnej choroby płuc u dorosłych. Początek i tempo progresji zwłóknienia płuc można monitorować za pomocą testów czynności płuc i tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości płuc. Wydolność ponownego wchłaniania nerki była prawidłowa u pacjentów z powieleniem 16 pz pomimo doniesień o akumulacji lipofuscyny ceroidowej w komórkach nabłonka rurkowego pacjentów z zespołem Hermansky ego-Pudlaka.
Stopień pigmentacji skóry, włosów, tęczówki i dna oka różnił się ogromnie wśród pacjentów z duplikacją 16 pz (Figura 2A, Figura 2B i Figura 2C), co wskazuje, że inne produkty genów poza tym z HPS wpływają na melanogenezę. Jednak wadliwe białko HPS może powodować zmiany w produkcji melaniny, jeśli przeszkadza w tworzeniu melanosomów. Podobny mechanizm może leżeć u podstaw niedoboru ciałek grudkowych i zaburzeń lizosomalnych charakterystycznych dla zespołu Hermansky ego-Pudlaka. Te pęcherzyki mają integralne białko błonowe (określane jako granulofizyna, 24 lub CD63, w gęstych ciałach, ME 49125 w melanosomach oraz limp-1 lub lampa-326 w lizosomach), a ich geneza może wymagać wspólnego mechanizmu obejmującego na przykład: , białkowy produkt HPS.
Brak jest danych na temat zespołu Hermansky ego-Pudlaka u osób spoza Portorykańczyków. Mutacja zidentyfikowana w rodzinie w Valais w Szwajcarii27 – wstawienie C w kodonie Pro 32411 – jest podobno związana z normalną oczekiwaną długością życia, 28 ale nie opublikowano żadnych badań funkcji płuc ani nerek u osób z mutacją. Zwłóknienie płuc nie było zgłaszane u większości innych pacjentów z zespołem Hermansky ego-Pudlaka2, ale zostało opisane u jednego z oryginalnych pacjentów z Czechosłowacji, z 34-letniego Japończyka, 29 z Belgii, 30 z rodziny angielskiej.31. odnotowano tylko u jednego dziecka spoza Puerto Rico14 (jednego z badanych przez nas pacjentów), chociaż kolonię pseudomelanozową zdiagnozowano pośmiertnie u japońskiego pacjenta. [29]
Żaden z 22 pacjentów spoza Portorykańczyków, których badaliśmy, nosił duplikację 16 pz, a 2 portorykańskie pacjenci nie mieli żadnych dowodów na mutację w HPS. 15 Ta widoczna heterogenność w locus choroby jest zgodna ze stwierdzeniem, że istnieje wiele różnych loci, które powodują rozcieńczenie pigmentu i defekt puli pamięci u myszy.32 Jeden gen myszy, blade ucho lub ep, jest homologiczny z ludzkim HPS 33, 34, podczas gdy inny, perłowy lub pe, koduje podjednostkę .3A związanego z adaptorem kompleksu białkowego AP-3.35 Ten heterotetrameryczny kompleks36 zawiera część otoczki transportujących pęcherzyki, które tworzą wewnątrzkomórkowe organelle.
Pacjenci bez duplikacji o 16 bp mieli taki sam zakres pigmentacji jak pacjenci z powieleniem (Figura 2A, Figura 2B i Figura 2C) i ta sama częstotliwość wczesnych zapalnych chorób jelit
[więcej w: noni, bikalutamid, zespół lyncha ]
[przypisy: zespół aspergera u dorosłych, zespół fallota, zespół lyncha ]