Mutacje w genie dla kardiopatycznego białka wiążącego miozynę C i rodzinnej kardiomiopatii przerostowej o późnym początku cd

Tę samą metodę zastosowano do określenia genotypu (tj. Obecności lub nieobecności wariantu sekwencji) w DNA od członków rodziny probantów i w normalnych kontrolach (z użyciem starterów i oligonukleotydów przedstawionych na stronie http: //www.genetics /med.harvard.edu/~seidman.). Trawienie enzymami restrykcyjnymi
Tabela 1. Tabela 1. Mutacje bzdur w kardiogennym białku wiążącym miozynę C, które powodują rodzinną przerostową kardiomiopatię. Tabela 2. Tabela 2. Mutacje skracania w białku wiążącym miozynę sercową C, które powodują rodzinną przerostową kardiomiopatię. Siedem wariantów sekwencji (Tabela i Tabela 2) przewidzianych do zmiany miejsca restrykcyjnego enzymu zostało potwierdzonych przez amplifikację PCR eksonów, trawienie i frakcjonowanie wielkości na 3% żelu agarozowym NuSieve-1%. Mutacje Glu258Lys (w rodzinie BM) i Int24DSG + 1T (rodzina BO) znoszą miejsca HphI. Mutacje Int8DSG + 1A (Family DP), Arg495Gln (Family DQ), Arg502Gln (rodzina BD i rodzina XX) i Int33DSG + 1A (rodzina CT) znoszą odpowiednio miejsca BsaAI, SmaI, HpaII i StyI. Mutacja Glu451Gln (Family D) tworzy stronę MaeII.
Hybrydyzacja specyficzna dla oligonukleotydu
Cztery warianty sekwencji (Int12ASA-2G w rodzinach I i R, DelC698 w rodzinie BK, InsG791 w rodzinach 153, BL i BW i DelCT955 w rodzinie 262) (Tabela i Tabela 2) zostały potwierdzone przez amplifikację PCR egzonów i oligonukleotydów specyficzna hybrydyzacja, jak opisano w innym miejscu. 24 Amplifikowane produkty przeniesiono na dwie membrany nylonowe (GeneScreen Plus, NEN Life Science Products, Boston) i hybrydyzowano oddzielnie ze znakowanymi 32P dzikiego typu lub zmutowanymi oligonukleotydami. Hybrydyzowane błony nylonowe przemyto 6 razy solą sodową cytrynianu (SSC) (1x SSC to 0,15 M chlorek sodu i 0,015 M cytrynian sodu) i 0,05 procent pirofosforanem sodu przez 60 minut w 48 ° C (lub 30 minut w 61 ° C). w przypadku mutacji DelC698), a sygnał hybrydyzacji oznaczono ilościowo za pomocą urządzenia PhosphorImager (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA).
Amplifikacyjny ogniotrwały system mutacji
Mutacja InsAA1042 (Tabela 2) została niezależnie potwierdzona przez system oporności na amplifikację.25,26 Amplifikowane produkty zidentyfikowano na 3% żelu agarozowym NuSieve-1%.
Analizy białka wiążącego miozynę sercową C w limfocytach RNA
Sekwencje C białek serologicznych wiążących miozynę amplifikowano z limfocytowego RNA z dwiema rundami amplifikacji PCR, jak opisano poprzednio.27 Produkty normalne i zmutowane frakcjonowano pod względem wielkości na 3% żelu agarozowym NuSieve-1, oczyszczono i zsekwencjonowano.
Wyniki
Badania genetyczne
Pobrano próbki DNA od 29 niepowiązanych pacjentów z rodzinną kardiomiopatią przerostową. Wcześniejsze badania przesiewowe genów T troponiny T łańcucha ciężkiego .-miozyny nie wykazały mutacji powodującej chorobę w 17 z tych próbek (dane niepublikowane). Badania sprzężeń wykazały, że kardiomiopatia przerostowa była spowodowana mutacją chromosomu 11 w rodzinach 153 i D (maksymalne dawki lodowe, odpowiednio, 7,12 i 2,1).
Ryc. 1. Rycina 1. Polipeptyd i geny białka wiążącego miozynę białkową C i 12 mutacji powodujących rodzinną przerostową kardiomiopatię
[przypisy: celiprolol, Corsodyl, chloramfenikol ]
[więcej w: zielony jęczmień działanie, zielony jęczmień gdzie kupić, zielony jęczmień zastosowanie ]